Вино, история, култура

В региона ни има: туризъм; история и винопроизводство. Липсва обаче връзката между тези три сегмента. Те трябва да се допълват и дообогатяват. Затова е нужна работа за създаване на общ туристически продукт; регионален етикет за производство и национален туристически маршрут обхващащ региона.


През последните години винопроизводството в региона отбеляза значително развитие. Винарните ни предлагат изключително качество – не само на национално, но и на световно ниво. Някои от тях произвеждат вина в същите ареали, където са го правили траки и римляни преди хилядолетия. Има изби, в които са останали останки от древността – изкопани тунели и места за съхранение на продукцията от минали епохи.


Някои от местните винопрозводители сами застават зад инициативи за съхранение на древната ни култура и за нейното популяризиране.


Липсва достатъчно информация за всичко това. Разбира се – тук е основна ролята на туроператорите, но местна и централна власт могат и трябва да направят много повече за популяризиране на това богатство.


Нужен е и разговор за защита на местното винопроизовдство – етикета за произход в момента не осигурява това и има практики вина от цялата страна да претендират към нашите автентични сортове и традиции.


Заедно с всичко това да се създаде реален туристически маршрут даващ жива връзка между туризъм, вино и история.
Всичко това не са приоротети за мен. Това са приоритети за целия регион, по които е трябвало и трябва последователно да се работи.

За всички въпроси и коментари, които имате можете да ми пишете на: office@stoеvbg.com