Повече възможност за спорт и изграждане на нов закрит плувен басейн

Регионът ни може да бъде дестинация за подготовка на спортисти от много дисциплини. Това може да уплътни легловата база в по-слабите сезони и да насърчи потреблението. Затова трябва ефективно да се използват европейските и национални възможности за изграждане на нови спортни обекти и подобряване на съществуващите.

Няколко конкретни приоритета за следващите 4 години:

  • Изграждането на нов закрит плувен басейн в Сандански да бъде национален приоритет. През годините Сандански показа, че има школа, която носи редица отличия на регионално и национално ниво. Във време, в което олимпийските ни успехи намаляват все повече плувците от Сандански дават надежда, че можем да постигнем най-високите места в този толкова оспорван спорт. Именно затова изграждането на закрит плувен басейн не е просто в интерес на местните хора. Това трябва да бъде национален приоритет. Защото плувците на Сандански доказаха, че са едни от най-добрите и трябва да имат най-добрите условия за подготовка.
  • Масов спорт. Повече възможности местните деца да спортуват и развиват себе си. Един конкретен пример – недопустимо е едно от най-големите училища в общината да няма собствен физкултурен салон. Поставих проблема пред министъра на младежта и спорта Красен Кралев и го поканих да дойде в Сандански и да види трудностите, които училището изпитва. Резултатът – категоричен ангажимент за инвестиране в изграждането на нов физкултурен салон на I ОУ “Св. Климент Охридски“ от бюджета на Министерството на младежта и спорта. Един малък пример как трябва да се работи и колко важно е да имаме представители, които искат да развиват региона и да поставят проблемите на най-високо управленско ниво.
  • Подготовка на професионални спортисти и провеждане на турнири. Сандански се утвърждава през годините като база за подготовка на спортисти от различни дисциплини. Трябва тези възможности да се надграждат и популяризират. Както при темата за плуването тук вече не говорим за интересите само на община Сандански, но и на национално ниво. Защото това е ресурс за България, който трябва да бъде познат, развиван и популяризиран.

За всички въпроси и коментари, които имате можете да ми пишете на: office@stoevbg.com